Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Βάσεις 2013

ΣΧΟΛΕΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ.


  1. Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90% 

  2. Εσπερινά Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90% 

  3. Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 10%

  4. Ημερήσια ΕΠΑΛ(Α)

  5. Εσπερινά ΕΠΑΛ(Α)


ΣΧΟΛΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΕΩΝ 2013-2012.

1.   Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 90% 

2.   Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 10%

3.   Για Τεχνολογικά Ιδρύματα του ΕΠΑΛ(Α)                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου