Σχολές Πληροφορικής


Φθίνουσα κατά Μόρια 2011


Σχολή
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Βάση 2011
ΑΕΙ
18917
ΑΕΙ
18333
ΑΕΙ
17535
ΑΕΙ
16684
ΑΕΙ
16340
ΑΕΙ
16093
ΑΕΙ
15666
ΑΕΙ
15263
ΑΕΙ
15250
ΑΕΙ
15217
ΑΕΙ
15039
ΑΕΙ
14765
ΑΕΙ
14735
ΑΕΙ
13667
ΑΕΙ
13534
ΑΕΙ
13525
ΤΕΙ
13155
ΑΕΙ
12948
ΑΕΙ
12806
ΑΕΙ
12769
ΤΕΙ
12404
ΑΕΙ
12220
ΤΕΙ
11837
ΤΕΙ
11533
ΤΕΙ
11360
ΤΕΙ
11160
ΑΕΙ
11152
ΑΕΙ
11123
ΑΕΙ
11097
ΤΕΙ
9558
ΤΕΙ
9226
ΤΕΙ
9023
ΤΕΙ
8731
ΤΕΙ
8553
ΤΕΙ
8409
ΤΕΙ
8069
ΤΕΙ
8053
ΤΕΙ
7646
ΤΕΙ
7504
ΤΕΙ
7402
ΤΕΙ
7200
ΤΕΙ
7107
ΤΕΙ
7059
ΤΕΙ
6893
ΤΕΙ
6801
ΤΕΙ
6731
ΤΕΙ
6712

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου